Αβέβαιη και χωρίς κανόνες η λειτουργία του ραδιοφώνου

Κατηγορία: Media

Χωρίς κανονιστικό πλαίσιο και με αδυναμία ελέγχου και εποπτείας λειτουργεί η ιδιωτική ραδιοφωνία στη χώρα μας. 

Το συμπέρασμα ανήκει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο στον ετήσιο απολογισμό του 2017 τονίζει ότι μέχρι και σήμερα υπάρχει αδυναμία «υλοποίησης του υφισταμένου κανονιστικού πλαισίου για τη διαμόρφωση χαρτών συχνοτήτων και την αδειοδότηση».

Παρότι τουλάχιστον στην Αττική οι ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν με άδεια που δόθηκε σε 35 σταθμούς το 2002, δεν ασκείται έλεγχος για την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων κυρίως των ενημερωτικών σταθμών.

Το ΕΣΡ επισημαίνει επίσης το φαινόμενο εισόδου νέων επιχειρηματιών που αγοράζουν ραδιοφωνικές επιχειρήσεις και καταλήγουν στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του σταθμού. Το Συμβούλιο διαπιστώνει ακόμη ότι είναι προβληματική η εφαρμογή της διάταξης του νόμου (άρθρο 8, παρ. 9, ν. 3592/2007, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 32, ν. 4109/2013) με την οποία μεταφέρθηκε η ιδιοκτησία ραδιοφωνικών σταθμών στους εργαζομένους. Κι αυτό γιατί «όπως αποδεικνύεται στην πράξη, η διαχείριση μιας ραδιοφωνικής επιχείρησης απαιτεί οργανωμένη στελέχωση και δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στους εργαζομένους που ανέλαβαν τη λειτουργία της επιχείρησης».