Από το ΙΟΜ στην ΕΡΤ

Κατηγορία: Media

Η πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοθήκη του ΙΟΜ, το οποίο καταργήθηκε το 2011, περνάει στην ΕΡΤ και πλέον οδηγείται προς καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση.

Η εξειδικευμένη συλλογή βιβλίων σχετικών με τα ΜΜΕ, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ερευνητές, περιλαμβάνει 3.771 βιβλιογραφικές εγγραφές και 5.291 εγγραφές καθιερωμένων όρων. Η ΕΡΤ, από τη δική της πλευρά, διαθέτει στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης Koha 6.672 βιβλιογραφικές εγγραφές και 849 εγγραφές καθιερωμένων όρων. Σε αυτό το σύστημα της ΕΡΤ θα ενταχθεί και ο κατάλογος του πρώην ΙΟΜ. Το ΕΣΡ είχε ζητήσει από την ΕΡΤ να περάσει στην Αρχή η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.