Αυτόνομη η ΕΕΤΤ αλλά με έλεγχο των πεπραγμένων της!

Κατηγορία: Media

Στον νόμο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής εντάσσονται οι διατάξεις για τον έλεγχο των πεπραγμένων της, τα ασυμβίβαστα των μελών της ΕΕΤΤ καθώς και οι διαδικασίες πειθαρχικών διώξεων.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο και ψηφίστηκε, εντάσσονται στον ν. 4070/2012 τροποποιήσεις και διατάξεις που «αποσαφηνίζουν και ενισχύουν τον χαρακτήρα της ΕΕΤΤ». Πρακτικά μπαίνουν στον νόμο οι διατάξεις που είχε απαιτήσει να καταργηθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από προσφυγή του πρώην αντιπροέδρου της Αρχής Ν. Παπαουλάκη, ο οποίος παραπέμφθηκε σε πειθαρχική διαδικασία.

Τα μέλη της ΕΕΤΤ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση, να ασκούν «οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν έργο ή εργασία που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητά τους». Το πρόστιμο που επιβάλλεται σε μέλη της ΕΕΤΤ που παραπέμπονται αυξάνεται και ισούται πλέον με το δεκαπλάσιο των αποδοχών τους ως μέλη της ρυθμιστικής αρχής. Κυρίως  απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις επί των υποθέσεων που χειρίστηκαν για πέντε χρόνια μετά την έξοδό τους από την ΕΕΤΤ. Με τις νέες προσθήκες νομιμοποιείται επίσης η παραπομπή των μελών της ΕΕΤΤ σε ανεξάρτητο όργανο πειθαρχικού ελέγχου το οποίο διορίζεται με υπουργική απόφαση. Το ανεξάρτητο αυτό από την ΕΕΤΤ όργανο μπορεί να αποφασίσει για τις πειθαρχικές παραβάσεις των μελών της Αρχής έως και την αποπομπή τους από τη ρυθμιστική αρχή.

typologies.gr