Δωρεάν μεταφορά τηλεοπτικού σήματος

Κατηγορία: Media

Δωρεάν θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας στις περιοχές χωρίς τηλεοπτικό σήμα οι πάροχοι δικτύου δορυφορικής ευρυεκπομπής ή ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

typologies.gr