Στα 270 εκατ. ευρώ το όφελος για τους καταναλωτές ρεύματος στα 13 εκατ. ευρώ για τα νοικοκυριά με φυσικό αέριο. Προσδοκία για αύξηση εισπραξιμότητας της ΔΕΗ. Παραδείγματα με μειώσεις σε νοικοκυριά.