Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο γενικό διευθυντή του ΑΠΕ

Κατηγορία: Media

Λιγότερες από 40 ημέρες έχει μπροστά της η νέα κυβέρνηση για να ορίσει νέα διοίκηση στο ΑΠΕ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου λήγει η θητεία του Μιχάλη Ψύλλου στην προεδρία της εταιρείας, ενώ έχει ήδη παραιτηθεί από τη θέση του γενικού διευθυντή. Ως σήμερα, ο γενικός διευθυντής του ΑΠΕ ήταν εκείνος που είχε και την προεδρία. Υπάρχει υποχρέωση προκήρυξης της θέσης με τη δημοσίευσή της σε δύο εφημερίδες για να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των πρόσωπων, που συνήθως είναι αυτά που επιθυμεί η εκάστοτε κυβέρνηση.