Αρχίζουν μαζικές εξώσεις μετά τους πλειστηριασμούς

Κατηγορία: Οικονομία

Νομοθετικές παρεμβάσεις που θα προβλέπουν εξώσεις για δανειολήπτες των οποίων οι κατοικίες βγαίνουν στον πλειστηριασμό επεξεργάζονται θεσμοί, κυβέρνηση και τράπεζες, στο πλαίσιο των αλλαγών που αναμένονται να γίνουν το επόμενο διάστημα στον νόμο Κατσέλη.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ήδη βρίσκεται υπό συζήτηση νομοθετική παρέμβαση που θα προβλέπει τη χρονική περίοδο που θα μεσολαβεί από την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού ενός ακινήτου μέχρι την έξωση του δανειολήπτη ή του ενοικιαστή, κάτι για το οποίο άλλωστε πιέζουν οι εποπτικές Αρχές τις τράπεζες. Ειδικότερα στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση η έξωση του δανειολήπτη από το ακίνητο μετά τον πλειστηριασμό να γίνεται σε διάστημα το αργότερο δύο μηνών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Βασικό επιχείρημα της πρότασης αυτής είναι ότι η καθυστέρηση στην έξωση και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τις αντιδράσεις των δανειοληπτών λειτουργούν αποτρεπτικά σε επενδυτές που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και έτσι δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον, ενώ έχει και σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι τράπεζες να αναγκάζονται να κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χαρτοφυλάκιό τους χιλιάδες ακίνητα. Παράλληλα, αναφορικά με τις αλλαγές που επίκεινται στον νόμο Κατσέλη και με δεδομένο ότι το μέσο δάνειο εκτιμάται στα 80.000 ευρώ, τα όρια της αξίας των ακινήτων που θα προστατεύονται αναμένεται να μειωθούν σημαντικά.

Μεγάλο πρόβλημα

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η αντιμετώπιση των κόκκινων στεγαστικών δανείων αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβλημα καθώς, εκτός από την κοινωνική διάσταση που ενέχει, για την αντιμετώπισή του τροχοπέδη αποτελούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι αργές δικαστικές διαδικασίες. Από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος προκύπτει ότι τα καταγγελμένα στεγαστικά δάνεια ανέρχονται σε 11,8 δισ. ευρώ, ενώ ένα βήμα πριν την καταγγελία βρίσκονται 8,5 δισ. ευρώ, τα οποία εμφανίζουν καθυστέρηση άνω του ενός έτους.

Οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, αναμένεται να επιταχύνουν τους πλειστηριασμούς επεκτείνοντάς τους και σε πρώτες κατοικίες με στόχο να φθάσουν τις 2.000 το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Την ίδια ώρα και ενώ τα κόκκινα δάνεια αποτελούν τον πονοκέφαλο των ελληνικών τραπεζών που πασχίζουν να επιτύχουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί για την απομείωσή τους έως το 2021, σημαντικές αλλαγές αναμένονται στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα το ίδιο διάστημα, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δραστική μείωση των καταστημάτων των τραπεζών όσο θα αναπτύσσονται οι ψηφιακές συναλλαγές. Η μείωση του αριθμού των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών θα φέρει μαζί της και τη μείωση του προσωπικού τους. Από τις αρχές του 2018 έκλεισαν 130 καταστήματα και παράλληλα και σχεδόν 3.000 τραπεζοϋπάλληλοι αποχώρησαν μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, και το επόμενο διάστημα και έως το 2021 την έξοδο θα δουν και άλλοι εργαζόμενοι καθώς οι τράπεζες θεωρούν ότι πρέπει να μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος, το οποίο επιβαρύνει την κερδοφορία τους. Μάλιστα οι νέες αποχωρήσεις, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, δεν θα γίνουν μόνο μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, τα οποία σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος τους, αλλά και με απολύσεις.

tanea.gr