Ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν όσοι επιδιώκουν να ρυθμίσουν σε έως και 120 δόσεις τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην πρέσα γιατροί, μηχανικοί και συνταξιούχοι.