Γνωμοδοτική Επιτροπή για την ενίσχυση του Τύπου

Κατηγορία: Media

Από ποιους θα αποτελείται…

Ενα άρθρο σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης των εφημερίδων.

«Τα προγράμματα χρηματοδότησης Τύπου υλοποιούνται με την υποστήριξη ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συστήνεται για το λόγο αυτό». Η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα αποτελείται από 5 έως 7 άτομα, εκπροσώπους..
ενώσεων συντακτών και ιδιοκτητών εφημερίδων, καθώς και πρόσωπα.. κύρους και εμπειρίας στο χώρο του Τύπου.

Η Επιτροπή θα διατυπώνει απλώς γνώμη για το αν πρέπει ή όχι μία εκδοτική επιχείρηση να μπει σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, αν τηρεί τη δημοσιογραφική δεοντολογία και ηθική.
Θα βγει νέα ΚΥΑ για τους όρους και τις προϋποθέσεις για να μπει μία εκδοτική επιχείρηση σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Τι θα περιλαμβάνει;
1) όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής
2) το ύψος της ενίσχυσης
3) η διάρκεια των προγραμμάτων
4) ο έλεγχος και οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι το ύψος του ποσού τις ενίσχυσης
Με την ΚΥΑ αυτή (Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό) θα οριστεί και η Γνωμοδοτική Επιτροπή και η σύνθεσή της.

-από το e-tetradio