Οι πέντε κακοποιοί μπήκαν στο σπίτι της γυναίκας και πήραν ό,τι είχε και δεν είχε.