Η «ανακύκλωση» της εργασίας στα media

Κατηγορία: Media

Από τα στοιχεία της έρευνας της ΓΣΕΕ προκύπτει πως τα χρόνια αυτά εντάθηκε το φαινόμενο της «ανακύκλωσης» των εργαζομένων, η αντικατάσταση, δηλαδή, παλαιών εργαζομένων με μεγάλη εμπειρία, αυξημένες αποδοχές και ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις από νέους ή νεοεισερχόμενους στον κλάδο με μειωμένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και κυρίως με χαμηλότερες αποδοχές.

Τα ποσοστά –κατά την έρευνα– στην αντικατάσταση εργαζομένων φθάνουν έως και στο 60% της συνολικής απασχόλησης στα ΜΜΕ. Αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση της απασχόλησης στα ΜΜΕ τα έτη 2016 – 2017 και παράλληλα την αύξηση της ανεργίας. Εκτός από την αδήλωτη εργασία, υπάρχουν στοιχεία για σημαντικές ακόμη παραβιάσεις στις εργασιακές σχέσεις, όπως η διπλοεργασία με τον ίδιο μισθό, η ψευδοαπασχόηση, η εργασία χωρίς ασφάλιση.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας δηλώνεται πως τη διετία 2016 – 2017 επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ύστερα από συνολικά 403 ελέγχους που έγιναν σε ΜΜΕ.

typologies.gr