Η ΕΡΤ, πριν την συρρικνώσει η ΝΔ

Κατηγορία: Media

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΕΡΤ έχει ξεκινήσει με την πρωτοφανή απόφαση η εταιρεία -όπως και το ΑΠΕ- να υπαχθούν απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Το σχέδιο που έχει διατυπωθεί είναι αυτό της μείωσης του ανταποδοτικού τέλους κατά 50%, στο 1,5 ευρώ το μήνα. Αν υλοποιηθεί αυτό θα σημάνει τη μείωση των τηλεοπτικών  (ΕΡΤ2, ΕΡΤ3) και των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ (Δευτέρο, Kosmos, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) και των υπολοίπων δραστηριοτήτων της ΕΡΤ με την  παράλληλη διακοπή των συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Τα δεδομένα για την ΕΡΤ έχουν ως εξής: Στην εταιρεία στο τέλος του 2018 εργάζονταν 2.225 εργαζόμενοι εκ των οποίων 22 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εξ αυτών οι 603 είναι δημοσιογράφοι, οι 498 είναι υπάλληλοι διοίκησης –διαχείρισης, οι 554 καλλιτέχνες , οι 197 τεχνικοί και οι 51 είναι στην πληροφορική. Οι 1.570 εργάζονται στην Αθήνα, οι 330 στη Θεσσαλονίκη , οι 225 σε περιφερειακούς σταθμούς, 52 σε κέντρα εκπομπής και 15 ως ανταποκριτές εξωτερικού

 

Το δυναμικό της ΕΡΤ περιλαμβάνει 4 σταθμούς εθνικής εμβέλειας ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 και ΕΡΤ Sports , το δορυφορικό πρόγραμμα ΕΡΤ Sport και 27 ραδιoφωνικούς σταθμούς: Πέντε προγράμματα με έδρα την Αθήνα (Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, ΕΡΑ ΣΠΟΡ, Kosmos) και δύο στη Θεσσαλονίκη (958 FM, 102 FM). Και 19 σταθμούς στην περιφέρεια, μαζί με τη Φωνή της Ελλάδας που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ακόμη τα Μουσικά Σύνολο της ΕΡΤ και το περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση» το οποίο διανέμεται δωρεάν.

typologies.gr