Η προσοδοφόρα ΕΕΤΤ με 2,3 δισ. ευρώ

Κατηγορία: Media

Το ποσό των 2,3 δισ. ευρώ έχει αποδώσει μέχρι το 2018 στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η πιο πλούσια ρυθμιστική αρχή της χώρας.

Αυτό σημειώνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΕΤΤ για το 2018 προς τη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στη έκθεση, οι αποδόσεις προέρχονται από το ετήσιο θετικό οικονομικό αποτέλεσμα κάθε έτους και από τα έσοδα από τις χορηγήσεις-εκπλειστηριασμούς από διαγωνιστικές διαδικασίες του φάσματος. Το 80% των εσόδων αυτών αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο παραμένει στην ΕΕΤΤ και διατίθεται ως αποθεματικό́ για δαπάνες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Μέχρι το 2018 η ΕΕΤΤ έχει αποδώσει από εκπλειστηριασμούς συχνοτήτων το ποσό των 1.674.247.419 ευρώ, ενώ μελλοντικά θα αποδοθεί επιπλέον ποσό́ 43.094.400 ευρώ από τις δόσεις που έχουν απομείνει για την αποπληρωμή του φάσματος.