«Στηρίζω ξεκάθαρα την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της.