Αν τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο δεν είναι σωστά και δεν γίνει εγκαίρως αίτηση διόρθωσης, τότε οι ιδιοκτήτες μπαίνουν σε περιπέτειες, όπως είναι για παράδειγμα το «μπλοκάρισμα» των μεταβιβάσεων που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο δικαστικών προσφυγών για το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού.