Τι θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ 1,4 εκατ. μη μισθωτοί από τις αρχές του 2020. Ειδική κατηγορία για τα πρώτα 5 χρόνια απασχόλησης.