Παρέλαβαν λουκέτο, παρέδωσαν ΕΡΤ με 152 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα

Κατηγορία: Media

Η έρευνα της Grant Thornton δείχνει πως το 2017 είχε ταμειακά διαθέσιμα 179.619.075 ευρώ, το 2018 ήταν 199.128.420 ευρώ, το 2019, εξαιτίας και του συμψηφισμού μισθών-αποζημιώσεων, θα υποχωρήσουν στα 152.018.775 ευρώ, αλλά το 2020 θα ανέβουν στα 186.086.437 ευρώ. Το 2021 θα αυξηθούν σε 200.087.665 ευρώ, το 2022 σε 219.774.803 ευρώ και το 2023 σε 237.888.647 ευρώ. Όλα αυτά φυσικά με την προϋπόθεση πως το ανταποδοτικό τέλος θα παραμείνει στα 3 ευρώ και δεν θα μειωθεί κατά 50%, δηλαδή στο 1,5 ευρώ.

typologies.gr