Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. «Κόφτης» και εξαιτίας μη έγκαιρης εξόφλησης ή ρύθμισης τρεχουσών υποχρεώσεων. Άμεσα απαιτητό το ποσό στην περίπτωση… στραβοπατήματος. Τι ορίζει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.