Πώς θα μεταβιβάζονται οι μετοχές της Digea

Κατηγορία: Media

Δύο χρόνια μετά την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Digea, οι μέτοχοί της αποφάσισαν τη σχεδόν πλήρη αλλαγή του καταστατικού της κοινής τους εταιρείας, που
διαθέτει το σύνολο των ψηφιακών συχνοτήτων και κατέχει το μονοπώλιο της ψηφιακής μετάδοσης στη χώρα.

Στις αρχές Ιουλίου εγκρίθηκε θεσμικά το νέο καταστατικό, στο οποίο κυριαρχούν σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου, τη δυνατότητα πώλησης των μετοχών της Digea σε τρίτους από συμμετέχοντα μέτοχο καθώς και τη δυνατότητα του παρόχου δικτύου να μετέχει σε άλλες εταιρείες ή να ιδρύει άλλες εταιρείες.

Συγκεκριμένα, έχουν τροποποιηθεί τα άρθρα 3-5, 7, 9-11, 13, 15 και 17, τα οποία αφορούν κυρίως το μετοχικό κεφάλαιο και τις αλλαγές του, έχει αντικατασταθεί το άρθρο 18 που αφορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ενώ έχουν προστεθεί δύο νέα άρθρα, το 19 και το 20, για τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι μπαίνει όρος στη μεταβίβαση των μετοχών. Συγκεκριμένα σημειώνεται πως «η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια του διοικητικού συμβουλίου.

Και κάθε μέτοχος επιτρέπεται να μεταβιβάσει σε τρίτο την κυριότητα του συνόλου και μόνον του συνόλου των μετοχών του στην εταιρεία έναντι μετρητών και μόνον και άνευ παροχής πίστωσης του τιμήματος (ολικής ή μερικής). Σε αυτήν την περίπτωση, θα γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή εγγράφως και επί αποδείξει στο διοικητικό συμβούλιο».

Συμπληρωματικά στο παραπάνω προβλέφθηκε η υποχρεωτική προσφορά πώλησης-διάθεσης μετοχών στους παλιούς μετόχους πριν τη διάθεσή τους σε τρίτο αγοραστή.

Υπενθυμίζεται πως από 18,13% έχουν ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV, το Μακεδονία TV, η Νέα Τηλεόραση (Star) και η εταιρεία Ειδήσεις Ντοτ Κομ (ΣΚΑΪ). Ο Alpha συμμετέχει με 10,19%, η Τηλέτυπος με 12,3% και η Ελεύθερη Τηλεόραση με 4,98%.

typologies.gr