Τα δικαιώματα των εκδοτών Τύπου στην ψηφιακή εποχή

Κατηγορία: Media

Τρεις οδηγίες της ΕΕ αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας των Μέσων Ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή.

Οι οδηγίες αυτές του 2018 και του 2019, που αφορούν τα Οπτικοακουστικά Μέσα και τα Πνευματικά Δικαιώματα, πρέπει να ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο με τη μορφή νόμου και θα πρέπει να ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο. Το «Π» αρχίζει τη σταδιακή παρουσίασή τους, ξεκινώντας από το επίμαχο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των εκδοτών εφημερίδων.

Η Οδηγία 790/2019 δίνει την έννοια του εκδότη που θα πρέπει να καλύπτει τους παρόχους υπηρεσιών, όπως τους εκδότες ειδήσεων ή τα πρακτορεία ειδήσεων, όταν δημοσιεύουν εκδόσεις Τύπου οι οποίες καλύπτουν «μόνο δημοσιογραφικές εκδόσεις, που δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε Μέσο, μεταξύ άλλων σε χαρτί, στο πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας που αποτελεί παροχή υπηρεσιών δυνάμει του δίκαιου της Ένωσης. Περιλαμβάνουν καθημερινές εφημερίδες, εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών περιοδικών, και ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μαζί με λογοτεχνικά έργα, φωτογραφίες και βίντεο». Η οδηγία συνεχίζει αναφέροντας πως «τα δικαιώματα που χορηγούνται στους εκδότες Τύπου δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε πράξεις που συνίστανται στην τοποθέτηση υπερσυνδέσμων. Αναγνωρίζει ακόμη πως «η χρήση ολόκληρων εκδόσεων ή άρθρων αλλά και τμημάτων εκδόσεων Τύπου έχει επίσης αποκτήσει οικονομική σημασία».