Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να πάμε πίσω στην υγεία, στην παιδεία, στις εργασιακές σχέσεις, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.