Δείτε μόνοι σας και με τη χρήση online εργαλείου υπολογισμού πώς επηρεάζεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τις αυξήσεις που ανακοίνωσε η ΔΕΗ στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.