Χρήματα για προβολή από το Δήμο Αθηναίων

Κατηγορία: Media

Κονδύλι προβολής στον Δήμο Αθηναίων.

Με απόφαση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου θα δοθούν 992.000 ευρώ στην ΕΑΤΑ για να προβληθούν δράσεις που θα προσελκύσουν επιχειρηματικές επενδύσεις στην Αθήνα. Για τις ίδιες επιχειρηματικές επενδύσεις η ΕΑΤΑ έχει προϋπολογίσει να δαπανήσει ποσό 2,5 εκατ. ευρώ!

typologies.gr